Za revolúciou v medicíne na diaľku treba hľadať v prvom rade zobrazovacie technológie. Prvá generácia iPhonu v roku 2007 používala zadnú kameru s rozlíšením 2,0 megapixelov (MP). Na dnešné pomery veľmi primitívne a málo užitočné. Najnovšie vydanie iPhone, iPhone 12 Pro, používa 12 MP fotoaparát so širokouhlými, ultraširokouhlými a teleobjektívmi. Dokáže nahrávať až 4K video rýchlosťou 60 fps (snímok za sekundu) a podobné kvality obrázkov a videa ponúkajú aj konkurenčné smartfóny. To robí zo smartfónu lekársky superpočítač vo vrecku.

Diagnostický nástroj na vašom zápästí

Smartfóny dokážu nielen snímať videá a fotografie vo vysokom rozlíšení, ale môžu slúžiť aj ako vzdialené miesta na zhromažďovanie informácií o zdravotnej starostlivosti. Prostredníctvom špeciálne vyvinutých aplikácií RPM (Remote Patient Monitoring) môžu teraz lekári na diaľku monitorovať vitálne funkcie pacienta. V kombinácii s nositeľnou technológiou, ako sú hodinky Apple Watch alebo Fitbits, to môže poskytnúť podrobné lekárske údaje o srdcovej frekvencii pacienta, saturácii kyslíkom, hladinách glukózy, spánkových vzorcoch a podobne. Predpokladá sa, že do roku 2024 bude nástroje RPM používať 30 miliónov amerických pacientov, teda 11,2 % populácie.

Virtuálne ordinovanie

COVID-19 priniesol pre mnohých ľudí prvé skúsenosti s online stretnutiami s lekármi alebo certifikovanými zdravotnými sestrami (CNP) prostredníctvom videorozhovorov a iných typov bezpečných návštev virtuálnych ordinácií. Za posledné dva roky sa vžil výraz telehealth (telezdravie) pre použitie digitálnych informačných a komunikačných technológií, ako sú počítače a mobilné zariadenia, na správu zdravotnej starostlivosti a prístup k rôznym zdravotníckym službám. Tu sú niektoré z nich.

Virtuálne lekárske stretnutia umožňujú zdravotníckym pracovníkom plánovať schôdzky pomocou bezpečných online videokonferencií pre situácie, keď sa pacient nemôže alebo nemusí osobne dostaviť na stretnutie. Diaľkové monitorovanie zdravotného stavu: Pri použití v kombinácii s technológiou RPM môžu lekári a sestry získať primerane presné hodnotenie aktuálneho zdravotného stavu pacientov a odporučiť potrebné lieky a liečebné stratégie.

Správa elektronických zdravotných záznamov: Pacienti a zdravotnícki pracovníci môžu kedykoľvek pristupovať k osobným zdravotným informáciám, kontrolovať ich a udržiavať ich pomocou akéhokoľvek webového zariadenia, ako je smartfón, tablet alebo počítač.

Odborná lekárska konzultácia: Lekári si môžu navzájom zdieľať podrobné lekárske informácie o pacientovi vrátane vyšetrení lekára, plánov liečby, výsledkov testov, zdravotných skenov (ako sú röntgenové snímky, MRI, CT skeny a ďalšie) a ďalšie. Možnosti videokonferencií a mnohých ďalších online nástrojov umožňujú zdravotníckym odborníkom konzultovať a pracovať ako tím, a zvyšovať tak kvalitu starostlivosti o pacienta.

Lekárska prax na diaľku

Vznik pokročilých medicínskych zobrazovacích technológií – nehovoriac o zdieľaní a ukladaní snímok – uľahčil viac ako kedykoľvek predtým zachytiť informácie o pacientovi, ako sú röntgenové snímky, CT snímky, MRI atď., a dostať ich k ľuďom, ktorí ich potrebujú vidieť pri zachovaní súladu so zásadami ochrany súkromia a osobných údajov pacienta. S aplikáciami ako napríklad DICOM Director's Share XP nie je problém prenášať snímky pacientom, lekárom alebo iným praktickým lekárom, ktorí musia tieto súbory prezerať, aby sa zabezpečila adekvátna liečba. Naviac, bez nutnosti nahrávania obrazov na CD sa nemocniciam podstatne znížia náklady – napríklad nemocnica v americkom New Havene v štáte Connecticut minie na CD a DVD ročne vyše pol milióna dolárov.

Dostanú sa všade

V kombinácii s vysokorýchlostnými internetovými sieťami sa dôležité obrazové informácie o pacientoch dajú zdieľať okamžite, čo môže znamenať obrovskú pomoc v akútnych prípadoch či úrazových stavoch, keď záchrana ľudského života či zdravia závisí od rýchleho zásahu v priebehu niekoľkých minút. Taktiež sa vďaka tomu môže podstatne zlepšiť poskytovanie zdravotníckych služieb vidieckym a nedostatočne obsluhovaným komunitám v geograficky odľahlých oblastiach. Pomocou telemedicíny môžu lekári primárnej starostlivosti priamo na mieste konzultovať diagnózu alebo liečbu so špecialistami kdekoľvek na svete.

Podpora pre operačný sál

Obrazové zdroje s vysokým rozlíšením z kamier operačnej sály môžu pomôcť vyškoliť nových chirurgov alebo previesť chirurga vo vzdialenej oblasti komplexnou operáciou v reálnom čase. Okamžité poskytovanie skenov a testov s vysokým rozlíšením, ktoré využíva cloudové riešenia, umožňuje zdravotníckemu personálu okamžite prenášať snímky s vysokým rozlíšením ostatným členom tímu starostlivosti o pacienta alebo ich pripájať k elektronickému zdravotnému záznamu pacienta.

Zvyšovanie produktivity doma

Zdravotnícki pracovníci vystavení ochoreniu COVID-19, ktorí boli asymptomatickí alebo neboli vírusom vážne postihnutí, by mohli pokračovať v poskytovaní starostlivosti pomocou aplikácií telehealth z domu. To sa týka i tehotných žien, zdravotne postihnutých alebo iným spôsobom fyzicky obmedzených zdravotných pracovníkov, ktorí by mohli na diaľku pomáhať pacientom a zároveň by sa zapojením do pracovného procesu zlepšovala kvalita ich života. Používanie aplikácií telehealth umožňuje lekárom pri niektorých úlohách pracovať z domu, čím sa nemocniciam ušetria náklady na priestory a vybavenie, napríklad pri odborných školeniach.

Ako vám pomôže telezdravie?

Telehealth je používanie digitálnych informačných a komunikačných technológií, ako sú počítače a mobilné zariadenia, na vzdialený prístup k službám zdravotnej starostlivosti a správu vašej zdravotnej starostlivosti. Cieľom ich využitia je:

 •  Sprístupniť zdravotnú starostlivosť ľuďom, ktorí žijú vo vidieckych alebo izolovaných komunitách.
 • — Uľahčiť dostupnosť alebo komfort služieb pre ľudí s obmedzenými možnosťami pohybu, času alebo dopravy.
 • — Poskytnutie prístupu k lekárskym špecialistom.
 • — Zlepšiť komunikáciu a koordináciu starostlivosti medzi členmi zdravotníckeho tímu a pacientom.
 • — Zabezpečiť rýchle vypisovanie e-receptov
 • — Kontrola výsledkov testov a súhrnov predchádzajúcich návštev.
 • — Plánovanie návštev u lekáraschôdzky alebo si vyžiadajte pripomienky schôdzok.
 • — Poskytovanie podpory zdravotnej starostlivosti, ktorú môže vykonávať pacient sám.

Napríklad cukrovka

Tu je niekoľko možností, ako môže telezdravie pomôcť pacientom s jednou z najbežnejších chorôb.

 • — Pomocou mobilného telefónu alebo iného zariadenia nahrajte záznamy o jedle, liekoch, dávkovaní a hladinách cukru v krvi, aby ich mohla skontrolovať zdravotná sestra, ktorá odpovedá elektronicky.
 • — Pozrite si video o počítaní sacharidov a stiahnite si aplikáciu do telefónu.
 • — Pomocou aplikácie odhadnite na základe vašej stravy a úrovne cvičenia, koľko inzulínu potrebujete.
 • — Pomocou online portálu pre pacientov si môžete pozrieť výsledky svojich testov, naplánovať si schôdzky, požiadať o doplnenie receptov alebo poslať e-mail svojmu lekárovi.
 • — Objednajte si testovacie potreby a lieky online.
 • — Urobte si mobilný skríning sietnicovej fotografie v ordinácii svojho lekára, namiesto toho, aby ste si naplánovali stretnutie so špecialistom.
 • — Získajte e-mailové, textové alebo telefonické pripomienky, keď potrebujete očkovanie proti chrípke, vyšetrenie nôh alebo inú preventívnu starostlivosť.