Či už ste firma s veľkým alebo menším objemom zásielok, prípadne súkromná osoba, pri balíkových a prepravných riešeniach hľadajte vždy vysokú kvalitu. Deväť dobrých rád, ktoré vám v tomto smere pomôžu, prináša Ján Prečuch, Division Operation Manager spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia, s. r. o.

1/ Žiadajte logistické riešenia šité na mieru

Situácia: Potrebujete vo firme zabezpečiť prepravu tovaru. Čo je vhodné si vopred zvážiť?

V prvom rade je podľa odporúčaní Jána Prečucha potrebné objektívne posúdiť charakter prepravovaného tovaru, jeho veľkosť, rozmery, hmotnosť, a to, či takýto tovar nie je vylúčený z prepravy konkrétnej kuriérskej spoločnosti. „Mimoriadne dôležité je aj správne balenie tovaru. To musí zodpovedať nielen charakteru prepravovaného tovaru, ale aj spôsobu systémovej manipulácie s tovarom v centrálnych a lokálnych distribučných centrách.“

Tip redakcie: V tomto prípade vám vedia najlepšie poradiť zástupcovia kuriérskej spoločnosti, preto je pri jej výbere dôležité osobné stretnutie. Na ňom dostanete omnoho viac dôležitých informácií ako iba pri pragmatickom študovaní cenovej ponuky.

2/ Porovnávajte kvalitu služieb

Situácia: Na tunajšom trhu funguje viacero balíkových a expresných služieb. Ako sa rozhodnúť pre tú správnu spoločnosť?

Pri výbere správnej kuriérskej spoločnosti by ste okrem porovnávania cenníka základných služieb mali posudzovať aj šírku portfólia doplnkových služieb. Ako objasňuje manažér operatívy GLS, nízka cena síce môže byť lákadlom, avšak kvalitná kuriérska spoločnosť klientom ponúka aj množstvo doplnkových služieb, ktoré prispievajú k bezproblémovému doručovaniu balíkov. „Alternatívne možnosti ‚last mile delivery‘ na doručenie balíkov, ako sú napríklad Balíkomaty alebo ParcelShopy, rôzne možnosti bezhotovostných platieb za doručené dobierkové balíky, efektívny a rýchly prevod peňazí za dobierkové balíky na účet odosielateľa a ďalšie výhody sú znakom kvalitnej kuriérskej spoločnosti. V neposlednom rade by ste mali posúdiť aj tzv. prepravné časy.“
Tip redakcie: V rámci domáceho segmentu spoľahlivá kuriérska služba ponúka štandardne next-day delivery (doručenie nasledujúci deň), pri exporte sú časy rôzne v závislosti od krajiny doručenia. Práve optimálny a plynulý proces doručenia balíka (spojený napríklad s rýchlym prevodom peňazí za dobierkové balíky) môže vašej firme zefektívniť predaj tovaru a zlepšiť váš cash flow.

3/ Preverte si, komu zveríte zásielku

Situácia: Potrebujete poznať hlavné znaky, ktoré svedčia o solídnosti a kvalite služieb prepravcu. Ktoré parametre sú najdôležitejšie?
Ján Prečuch jednoznačne odporúča prihliadať na efektívne a kvalitné portfólio doplnkových služieb s pridanou hodnotou i efektívny proces spracovania dobierok. „Nemenej dôležité sú v praxi aj alternatívne možnosti doručovania balíkov nielen na adresu príjemcu balíka, rýchlosť a spoľahlivosť pri doručení, ale aj hustota siete a kompatibilita služieb v rámci medzinárodných prepráv.“

4/ Máte e-shop? Trendom sú online nákupy

Situácia: Zaujíma vás, aké formy prepravy balíkov najčastejšie využívajú firmy ako je tá vaša a aký je vývoj na trhu?

Najrýchlejšie rastúcim segmentov v predaji je tzv. e-commerce bussiness a z toho vyplývajú aj potreby klientov využívajúcich kuriérske spoločnosti. Najväčší podiel z celkového prepravovaného množstva balíkov tvoria podľa slov manažéra operatívy GLS najmä B2C doručenia (bussiness-to-customer = doručenie na súkromnú adresu). „Klienti – prevádzkovatelia e-shopov – preto najčastejšie hľadajú také produkty a služby, ktoré zaručia bezproblémové doručenie balíka na súkromnú adresu. Tomuto napomáhajú rôzne e-mail/SMS notifikácie pre vás ako príjemcu balíka. Budete tak informovaní o predpokladanom čase doručenia a pohybe svojho balíka počas celého procesu. Moderné služby umožňujú tiež aktívne vstúpiť do procesu doručovania tým, že si prispôsobíte dátum/adresu doručenia podľa vašich aktuálnych potrieb alebo si zvolíte alternatívny spôsob doručenia do Balíkomatu alebo ParcelShopu.“

Tip redakcie: Najčastejšie využívanou službou je CashService (dobierkový balík). O jej kvalite v jednotlivých kuriérskych spoločnostiach hovorí aj to, aké spôsoby úhrady za dobierkový balík má adresát k dispozícii a rovnako aj lehota, v rámci ktorej vám pripíše kuriérska spoločnosť peniaze na bankový účet.

5/ Nezabudnite správne označiť zásielku

Situácia: Často odosielate tovar pre obchodných partnerov. V minulosti istý kuriér nedoručil zásielku zákazníkovi včas a radi by ste sa v budúcnosti vyhli zbytočným chybám. Ktoré sú najčastejšie?

Okrem správneho balenia tovaru v balíku pri obchodných zásielkach business-to-business je mimoriadne dôležité aj správne označenie balíka jedinečným prepravným štítkom. „Nezabudnite sa preto uistiť, či na krabici, respektíve na inom vonkajšom obalovom materiáli, nie je nalepený iný, predtým použitý prepravný štítok. Práve chybné označenie balíka môže spôsobiť jeho zlé zatriedenie, čím sa zbytočne predlžuje dodacia lehota,“ odporúča Ján Prečuch.

Tip redakcie: Ak ide o obchodnú zásielku, ktorá má byť doručená priamo do rúk konkrétnej osobe alebo do konkrétnej kancelárie/skladu na adrese príjemcu, je vhodné využiť niektorú z doplnkových služieb, ktoré GLS ponúka. Bez konkrétnych inštrukcií kuriér nemá dostatok informácií na to, aby doručil balík správne.

6/ Možnosti platby za prepravu

Situácia: Doteraz ste vo firme platili za odosielanie balíkov v hotovosti, ale radi by ste vedeli o modernejších spôsoboch v dnešnej digitálnej ére. Ktoré formy úhrad sú v praxi preferované?

„Pravidelní zákazníci, ktorí majú s kuriérskou spoločnosťou uzatvorenú zmluvu o preprave balíkov, za takéto služby platia štandardne bankovými prevodmi na základe vystavených faktúr, ktorých splatnosť je rôzna v závislosti od dohodnutých podmienok. Potom sú tu tzv. ‚jednorazoví‘ zákazníci, ktorí svoj balík posielajú napríklad cez sieť ParcelShopov alebo prostredníctvom Balíkomatov, ktoré prevádzkujeme,“ dodáva Ján Prečuch. Za takéto prepravy odosielateľ balíka zaplatí buď v hotovosti, alebo on-line prevodom cez portál www.gls-balikomat.sk.

Tip redakcie: Na druhej strane sú tu spôsoby úhrady za doručený dobierkový balík príjemcovi. Kvalitná kuriérska spoločnosť už okrem štandardných hotovostných platieb príjemcom ponúka aj možnosť bezhotovostných platieb cez platobný terminál, ktorým je vybavený kuriér. Prípadne má príjemca balíka možnosť využiť aj smart aplikácie.

7/ Cesta balíka k zákazníkovi

Situácia: Radi by ste vedeli, aká je cesta vnútroštátnej balíkovej zásielky – od naloženia až po doručenie zákazníkovi.

Napriek tomu, že mnoho klientov je podľa Jána Prečucha presvedčených o tom, že balík, ktorý u nich kuriér GLS vyzdvihne, sa priamo doručuje k ich zákazníkovi, skutočnosť je odlišná. V danom okamihu sa táto cesta len začína... „Štandardne totiž takýto balík putuje do lokálneho depa, ktoré obsluhuje daný región. Tam sa z auta kuriéra preloží do kontajnerového vozidla, ktoré predstavuje tzv. ‚hlavnú linku‘ spájajúcu lokálne depo s centrálnym triediacim strediskom (HUB), ktoré naša spoločnosť GLS prevádzkuje v novovybudovaných priestoroch v Budči pri Zvolene,“ objasňuje expert. Ešte v tú istú noc prebieha váženie, skenovanie, triedenie a naloženie balíka do hlavnej linky. Tá spája HUB s lokálnym depom, ktoré obsluhuje región danej doručovacej adresy.

Tip redakcie: Do doručovacieho depa sa balík dostane v skorých ranných hodinách deň po jeho vyzdvihnutí u klienta. Tam sú balíky opäť triedené podľa poštového smerovacieho čísla (PSČ), respektíve doručovacej adresy, naložené do auta konkrétneho kuriéra a v priebehu toho istého dňa štandardne doručené príjemcovi.

8/ Pridaná hodnota nie je klišé

Situácia: Často ako firemný zákazník využívate rôzne prepravné služby, ale predsa by ste chceli niečo navyše... Jednoducho, hľadáte služby s pridanou hodnotou.

Portfólio služieb s pridanou hodnotou v GLS je podľa Jána Prečucha skutočne široké. Umožňuje vyhovieť potrebám každého klienta bez ohľadu na počet odoslaných balíkov. „Ceny jednotlivých služieb sa v závislosti od objemu samozrejme môžu líšiť. Avšak zvyšujúci sa objem nie vždy automaticky znamená klesajúcu cenu, nakoľko so zvyšujúcim sa objemom rastie tlak na zvyšovanie kapacít vozidiel, ľudských zdrojov a podobne.“

Tip redakcie: V spoločnosti GLS sa snažia ku každému klientovi pristupovať individuálne v závislosti od jeho potrieb, na druhej strane však rovnako profesionálne bez ohľadu na to, či ide o klienta s jedným balíkom alebo so sto balíkmi za deň. Detailné informácie o konkrétnych službách s pridanou hodnotou klientovi vždy ochotne vysvetlia ich profesionálni obchodní zástupcovia.

9/ Špecifické zásielky majú vlastné predpisy

Situácia: Potrebujete poslať urgentnú či špecifickú zásielku, ale neviete, aké pravidlá treba dodržať. Môže ísť o zdravotnícky materiál, či rôzne právne dokumenty.

Štandardne sú všetky balíky v GLS v rámci Slovenska doručované nasledujúci pracovný deň po ich vyzdvihnutí. Ako však odporúča Ján Prečuch, pokiaľ skutočne potrebujete doručiť špecifický balík, pri ktorom je rýchle doručenie urgentné, v rámci služieb s pridanou hodnotou môžete využiť doručenie do konkrétnej hodiny, respektíve v rámci zvoleného časového okna. „Nevyhnutné sú v tomto prípade kontaktné údaje na príjemcu balíka, jeho správna a presná adresa a telefónne číslo, aby ho bolo možné kontaktovať.“

Tip redakcie: Pri posielaní napríklad zdravotníckeho materiálu je nevyhnutné presvedčiť sa, či takýto tovar nie je vylúčený z prepravy. Niektoré tovary sú náchylné na zmeny teploty alebo si vyžadujú spracovanie a prevoz v špecifických podmienkach. Aj v tomto prípade je vhodné vopred kontaktovať zástupcu GLS a požiadať ho o individuálny dohľad nad balíkom.

Štyri príklady z praxe na odporúčané prepravné riešenia

A) Sme e-shop zameraný na IT techniku s 10-ročnou históriou

Pre e-shopy je veľmi dobrou voľbou služba FlexDeliveryService s SMS notifikáciou, kde adresát získa prehľad o svojom balíku, dokáže ho presmerovať na iný deň, inú osobu, miesto, vie si vybrať iný čas doručenia. Koncoví adresáti tiež veľmi oceňujú možnosť platiť za dobierkový balík platobnou kartou.

B) Dodávame tovar automobilke systémom just in time

Pre zásielky takéhoto B2B klienta, ktorý vyžaduje expresnosť a adresnosť, odporúčame služby Guaranteed24Service a DeliveryAtWorkService pre garantované doručenie na ďalší deň a odovzdanie zásielky na konkrétne pracovisko alebo sklad v danej automobilke.

C) Základná škola objednáva učebnice na nový školský rok. Odosielateľ potrebuje potvrdené dodacie dokumenty.

Dokument, ktorý sprevádza balík, je pre odosielateľa potrebné získať späť potvrdený. Odosielateľ si k balíku zvolí službu DocumentReturnService  a pri preberaní zásielky adresát dokumenty potvrdí a ďalšou zásielkou sa dostanú naspäť k odosielateľovi. Táto služba je tiež vhodná pre posielanie zmluvných dokumentov.

D) Máme e-shop s dámskym oblečením a topánkami, dámy vyžadujú mať tovar doma čo najskôr po objednaní.

Keď má zákazník na výber viacero e-shopov, kde si nájde ten istý alebo podobný druh produktu, je strategickou výhodou, keď má e-shop tovar na sklade a do 24 hodín ho vie doručiť klientovi. Dnes si zákazník objednal, zajtra tovar dostane a hneď aj zaplatí (najlepšie rovno platobnou kartou). Príjemca chce sledovať svoju zásielku. Pomocou FlexDeliveryService aktívne vstupuje do doručovacieho procesu. Zmení si miesto, čas doručenia, presmeruje balík na inú osobu, vie si balík presmerovať do ParcelShopu alebo Balíkomatu, ak sa nevie zladiť s kuriérom. E-shoper sa môže venovať svojmu podnikaniu a nemusí riešiť zmeny doručenia, tie si spraví adresát cez aplikáciu sám. Potrebuje zákazníčka topánky inej veľkosti? Odosielateľ si zvolí službu výmeny balíkov ExchangeService a kuriér odovzdá zákazníčke balík so správnou veľkosťou topánok a na výmenu zoberie balík, ktorý doručíme naspäť do e-shopu. Zákazníčka tak nemusí riešiť, či vrátený tovar naozaj dorazil a kedy pošle e-shop náhradu, má to vyriešené v jednom kroku.

Radil: Ján Prečuch, Division Operation Manager GLS General Logistics Systems Slovakia, s. r. o.

 

Zaujíma vás, čo vedia v spoločnosti GLS spraviť pre spoľahlivé a pohodlné doručenie vašich balíkov? Kontaktujte obchodné oddelenie: obchod@gls-slovakia.sk. Radi nájdu vhodné riešenie pre vaše podnikanie.