Cash Flow – priama a nepriama metóda vykazovania prehľadu peňažných tokov

Profivzdelavanie.sk  // 26.4.2019 //  44 minút

Každý podnikateľ by mal mať prehľad, aké príjmy jeho podnikateľská činnosť generuje a aké výdaje s ňou súvisia. Preto je dôležité riadiť váš cash flow – prehľad peňažných tokov. Lektor: Ing. Ondrej Baláž