Inšpekcia práce z pohľadu zamestnávateľa

Profivzdelavanie.sk  // 21.11.2018 //  148 minút

Videoškolenie lektora JUDr. Jozefa Lukajku, PhD., vás prehľadne prevedie problematikou inšpekcie práce z pohľadu zamestnávateľa, predmetom kontroly, právomocami inšpektora, vašimi právami a povinnosťami, postupmi a možnosťami pri ukladaní pokút a ako sa brániť ich uloženiu.