Novela katastrálneho zákona – poskytovanie údajov a služieb katastra nehnuteľností od 1. 10. 2018

Profivzdelavanie.sk  // 7.1.2019 //  50 minút

Využívate údaje a služby katastrálneho úradu? Novelu katastrálneho zákona vám priblíži JUDr. Jana Dráčová.