Reálne daňové kontroly na príkladoch z praxe a úvod do teórie (časť 1.)

Profivzdelavanie.sk  // 8.7.2019 //  56 minút

Vypočujte si príklady z dlhoročnej praxe daňového poradcu Ing. Milana Kúdelu, ktorý pre vás zostavil výber najproblematickejších daňových kontrol z oblasti DPH, DzP, medzinárodného práva a transferového oceňovania.