Zavedenie online registračnej pokladnice (e-kasa) od 1. 7. 2019

Profivzdelavanie.sk  // 7.6.2019 //  53 minút

Na základe novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, musia podnikatelia od 1. júla 2019 prepojiť svoje pokladnice on-line so serverom finančnej správy. Celým procesom zavedenia nového systému a prepojenia virtuálnej aj on-line registračnej pokladnice vám predvedie Ing. Vladimír Ozimý.