Outsourcing a jeho využitie v procese obstarávania, logistiky a zásobovania

© Zisk manažment

© Zisk manažment  // 15.4.2009

Outsourcing, ktorým sme sa zaoberali už v predošlých číslach časopisu Zisk, prenikol aj do oblasti obstarávania, logistiky a zásobovania.